Privacy statement

Laatste update: 22 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Coöperatie TAALkans U.A. (hierna “TAALkans” of “wij”). TAALkans is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel aan de ’s Gravenweg 84, 2911 CH. Het Kamer van Koophandelnummer van TAALkans is: 59139110. TAALkans is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

TAALkans heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van TAALkans. Indien je klachten of vragen hebt die niet door de docenten en of het Bestuur kunnen worden behandeld kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan TAALkans Nederland t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Hollandsch Diep 1A, 2904 EP Capelle aan den IJssel,  of per e-mail via taalkans@gmail.com.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van cursisten van de TAALkans lessen, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van TAALkans.

 

Wat is het algemene privacybeleid van TAALkans?

 • TAALkans respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.TAALkans.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • TAALkans stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • TAALkans deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • TAALkans is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt TAALkans altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

TAALkans verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • Lessen volgt en of wil gaan volgen bij TAALkans;
 • je gegevens invult of achterlaat in één van haar vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van TAALkans bezoekt;
 • een zakelijke relatie met TAALkans hebt;
 • solliciteert bij TAALkans.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste dan altijd na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

TAALkans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de lessen en tijden. Verder om je te informeren over de door ons voor de cursist geplande examens en uitkomsten hiervan.
 2. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van TAALkans dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeengekomen overeenkomst en of opdracht.
 3. Vaststelling DUO gegevens, lening en status van de cursist. Meestal worden er persoonsgegevens verwerkt in dit proces (BSN).
 4. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature. Wij werken alleen met ZZP’ers als docenten, dit betreft dus alleen zakelijke gegevens.
 5. Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn. (uitwisseling met DUO en Gemeente rondom aanwezigheid en voortgang).
 6. Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van TAALkans een optimale gebruikerservaring biedt.
 7. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contactgegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken. Dit betreft het jaarlijks o.b.v. de Blik op Werk eisen uit te voeren klant-tevredenheidsonderzoek (uitgevoerd door Panteia) en de audit (uitgevoerd door Lloyds-Certiked).

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je TAALkans toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

 

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt TAALkans?

TAALkans verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. Inschrijvingsformulier

Bij de leslocaties en de docenten van TAALkans kun je terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van TAALkans.

Op de website van TAALkans kun je je inschrijven bij TAALkans via een inschrijvingsformulier, Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan de registratie om jouw lessen te kunnen gaan verzorgen.

 1. Acquisitie

TAALkans kan jou per telefoon, post en of mail rechtstreeks benaderen om cursist bij haar te worden.. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving. Aanmelden als nieuwe cursist kan in één van onze vestigingen of via onze website. Naast het invullen van de contactinformatie op de website vragen we ook altijd om een getekend en ingevuld inschrijvingsformulier. Door ondertekening hiervan wordt aan TAALKans toestemming gegeven deze gegevens in haar systeem in te voeren en om deze gegevens te mogen gebruiken in uitwisselingen van informatie met DUO, gemeenten , auditors (Blik op werk) en marktonderzoekers.

 1. Gebruik informatie door TAALkans

Om een TAALkans-cursist te kunnen bedienen hebben wij de volgende gegevens van je nodig, die wij registreren in ons PAZZ systeem:

 • het BSN nummer
 • naam; voornaam en achternaam
 • geboortedatum
 • de adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • het mobiele telefoonnummer;
 • intake toets resultaten (niveau)

Overige gegevens zijn optioneel en verstrek je vrijwillig. Ze zijn niet nodig om klant van TAALkans te kunnen worden.

 1. TAALkans online

Als TAALkans cursist kun je als gast inloggen op taalkansonline@gmail.com op de door TAALkans gebruikte Chromebooks.

Op de Chromebook kan je ook inloggen met jouw eigen (gratis) Google (gmail) account.

 1. Gratis wifi

Wij bieden cursisten van onze vestigingen gratis wifi aan. Dit verloopt via de openbare netwerken in de ruimten die TAALkans huurt voor de lessen. Door gebruik te maken van ons wifinetwerk, ga je akkoord met de voorwaarden van de verhuurders en providers en met de manier waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken.

 1. Blik op Werk klantonderzoek

Wij hechten veel waarde aan jouw mening als cursist. Daarom nodigen wij onze cursisten regelmatig uit om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvang je een vragenlijst per e-mail. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren.

 1. Inkoop / leveranciers

TAALkans verwerkt persoonsgegevens van haar docenten en leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de cursisten. Van de gegevens die TAALkans verwerkt van haar docenten en  van haar leveranciers verwerkt zij de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

 1. Sollicitaties

Als je bij TAALkans solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • Naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens/leeftijd;
 • geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de
 • beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en
 • getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze bestuursleden en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. TAALkans gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

TAALkans bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je cursist bent van TAALkans. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart TAALkans jouw gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat (7 jaar).  Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen. Andere klant (lees cursist) gerichte gegevens worden voor maximaal 4 jaar door ons bewaard. De reguliere trajecten hebben een doorlooptijd van 2-3 jaar.
Leverancier gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

 

Delen we jouw gegevens?

TAALkans maakt gebruik van betaalde licenties op Google for work en de Gsuite.

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van Google. Daarnaast delen wij jouw gegevens met gemeenten en DUO.

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals administratieve verwerking, e-mail- en postverwerkers. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen.

Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen.

TAALkans verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt TAALkans jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven, maken we gebruik van two-factor authentication;
 • alleen bevoegde docenten/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

 

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekkenof bezwaar te makentegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TAALkans.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar taalkans@gmail.com

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wat als het privacybeleid van TAALkans wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.TAALkans.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.