Over de methode

De methode Letterkracht is een nieuwe methode voor volwassenen, die mensen in staat stelt in zeer korte tijd te leren lezen en spellen. Mensen met een geringe taalvaardigheid hebben meestal grote moeite met het begrijpen van teksten, omdat hun woordenschat beperkt is en het leesproces meestal vanuit een talige optiek wordt aangeboden. Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat 95% van de woorden bekend moet zijn om een tekst echt te kunnen begrijpen. De methode Letterkracht gaat echter uit van een meer beeldende benadering van het leren lezen.

De werkwijze kenmerkt zich door het startniveau van de cursisten heel precies in kaart te brengen. Het lesprogramma wordt op het individuele niveau van elke cursist afgestemd. Tevens worden de cursisten tijdens het taaltraject regelmatig getoetst. Het lesaanbod wordt steeds aangepast aan het tussentijds bereikte lees- en spellingniveau. Doordat elke cursist nauwgezet wordt gevolgd, kan men in korte tijd een hoog lees- en spellingniveau bereiken.

 

Print